Nadstandardní aktivity Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity

Flétnička

Děti se zde poprvé setkávají s opravdovým hudebním nástrojem, na který mohou hrát. Při rozmanitých hravě motivovaných dechových cvičeních si osvojují vdech do bříška a výdech. Procvičují si pohyblivost jazyka, rtů, vytvářet tón na flétničce. Seznamování s hrou na zobcovou flétnu je aktivním krokem do světa hudby.

Keramika

Hlína nás provází celý život. Je zdrojem potravy, obléká nás, jíme z ní. …

Všechny děti mají možnost poznat práci s keramickou hlínou, což jim dává prostor k výtvarnému vyjádření v trojrozměrné formě. Seznamují se s možnostmi keramické hlíny, učí se ji ovládat, zpracovávat a tvarovat. Zažijí spoustu legrace při modelování, objeví mnoho vlastních zlepšováků a fint, kterými si usnadní práci.

Ruce budou šikovnější, hlava bystřejší a vždycky uděláme někomu radost

Předplavecká výchova

Základem je vedení dětí ke zvládání prvků plaveckých dovedností: úprava dýchání při pohybu ve vodě a při ponoření hlavy, pasivní držení těla při splývání na břiše a na zádech, vidění a orientace pod vodou.