Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší mateřské školy s názvem: "ROK NA VSI" vychází ze struktury, principů, zásad a osnovy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který představuje závazný dokument pro naši práci.

Je zaměřen na

pozorování , zkoumání a získávání nových poznatků z oblasti živé i neživé přírody, rozvoj výtvarné fantazie a tvořivosti, na rozvíjení dětské osobnosti, citového vztahu k přírodě, věcem a k lidem, vztahu k rodnému místu, k českým tradicím a místním zvykům, ale i k evropskému společenství. Má charakter hry a zábavy a zajímavých činností pro děti, ve kterých pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle.
Naším krédem je přesvědčení, že každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch, na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.
Právě z této myšlenky vycházíme při každodenní práci s dětmi a odsud se odvíjí všechny naše aktivity vycházející ze skutečných zájmů a potřeb dětí tak, aby se naplnilo a nepromarnilo vše dobré, co dítěti bylo dáno do vínku jako možnost a mohly tím být položeny základy pro celoživotní učení dítěte.

Klade důraz na

  • tvořivost učitelek při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem
  • aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevování světa kolem nás
  • spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodobou v praktickém životě
  • spoluúčast s rodinou v netradičních formách zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi

Název naší školičky: “SLUNÍČKOVÁ“ v sobě ukrývá i NAŠI KONCEPCI

Spokojenost - dětí, důležitější než samotné poznatky
Legrace - v mateřské škole smutno nikdy není!!!
Uplatnění - vlastních názorů, nápadů, připomínek, dovedností a návyků v běžném životě
Nadšení - pro poznatek z nového a tajemného, z práce, z výsledků...
Individualita- jedinečnost každého dítěte
Činnost- je hlavní náplní každého dne, je pestrá...činností se učíme ...
Kamarádství - a jeho maximální podpora, je základním kamenem našich vztahů
Ochota - něco podniknout, ovlivňovat svou životní situaci, něčím se zabývat a něco řešit
Víra - ve vlastní schopnosti
AKCE - je tam, kde je plno a živo, a to je u nás v mateřské škole každý den...