Identifikační údaje Identifikační údaje

Identifikační údaje

Zřizovatel: Obec Červená Voda

Název školy: Základní škola a mateřská škola Červená Voda
Adresa školy: ZŠ a MŠ Červená Voda, č.p. 341
příspěvková organizace
Jméno ředitele školy: Mgr. Luděk Bílý

Kontakt: e-mail: reditel@cvvoda.cz

WEB: http://www.cvvoda.cz

IČ: 70994838

Součást organizace: Mateřská škola III
Bílá Voda čp. 89
Typ zařízení: s celodenní péčí
E- mailová adresa: skolka.bilavoda@email.cz
Telefon: 702 129 343

Stanovená kapacita: 44 dětí
Věk: 3 – 7 let