Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči

S rodičovskou pomocí, dojdeme až k promoci

Preferujeme spolupráci rodiny a školy. Rodiče chápeme jako své partnery. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy.

Uč. využívají každodenního setkávání s rodiči při scházení a rozcházení a poskytují jim informace o dítěti i dění v MŠ. Upozorňují také rodiče na problémy dítěte, např. se školní zralostí, logopedickou nápravou… a zprostředkovávají kontakt na odborníky. Rodiče mohou nahlížet do záznamů o vývoji svého dítěte, půjčovat si odbornou literaturu. V Řádu školy jsou stanovena jejich práva i povinnosti. MŠ získává od rodičů informace prostřednictvím dotazníků, anket.

Naše mateřská škola je místem, kde jsou rodiče vítáni a kde mohou běžně a bez obav vstupovat a hovořit o všem, co je při výchově tíží či naopak těší.