Historie Historie

Historie

Ve školním roce 1926-27 povolila Ústřední Matice školská v Praze zřídit v nové zdejší škole v Bílé Vodě mateřskou školu.

Jak uvádí školní kronika: „Bude to velká výhoda pro zdejší obec- neb rodiče jdoucí za prací, svěřují malé děti starším, jejichž opatrovnictví- nehledě k zanedbávání školy- jest velmi ilusorní. Děti pak se kazí na mravech i na jazyku, neb vlivem kamarádů- Němců mluví smíšeninou špatné češtiny a špatné němčiny. I čistotě se mnohé děcko teprve učí.“

Od 1. ledna 1949 byla mateřská škola přemístěna z národní školy do samostatné budovy čp.89, ve které je dodnes. Kapacita zařízení byla stanovena na 25 dětí.

Obrázková galerie
  • HISTORIE --KOČÁREK.jpg
  • HŘÍBEČKY.jpg
  • SPÁNEK.jpg