Kdo u nás pracuje? Kdo u nás pracuje?

Kdo u nás pracuje?

O děti pečuje stabilní a dobře sehraný kolektiv pracovníků. Každodenní spolupráce pedagogického týmu probíhá v přátelském ovzduší, které je tím nejlepším základem pro klidné a stimulující psychosociální klima školy. Vstřícností a vzájemným respektem jsou vytvářeny a podporovány dobré partnerské vztahy školy, rodičů a dětí.

 

Davidová Ilona vedoucí učitelka  
Kolínková Jana učitelka  
Janečková Eva učitelka  
Jenšinová Irena učitelka  
Kosková Zdeňka školnice  
     

Stavinohová

Helena

kuchařka